KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU TỰ ĐỘNG

Được sự tin tưởng và hỗ trợ từ lãnh đạo nhà máy gạch ốp lát Granite, công ty Thạch bàn, chúng tôi đã khảo sát và thiết kế, tích hợp và nâng cấp hệ thống cân định lượng, phối trộn màu cho hệ thống trộn và phân phối bột sử dụng PLC C200HS của OMRON kết hợp giao diện giai đoạn đầu được viết bằng Visual Basic chạy trên nền tảng HĐH MS Windows, sau đó được nâng cấp lên Wonderwar Intouch. Hệ thống đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, vận hành tin cậy với đầy đủ 3 tính năng, tự động, bán tự động và thủ công;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *