Tuyển dụng nhân lực là gì? Cơ sở và nội dung công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn luôn cần  một đội ngũ nhân sự vững mạnh có năng lực và chuyên môn. Vì thế, việc tuyển dụng nhân lực chính là hành động tiên quyết để có thể xây dựng nên 1 nền tảng tốt cho doanh nghiệp.

1. Tuyển dụng nhân lực là gì?

Tuyển dụng nhân lực là quá trình thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.

Đồng thời, tuyển dụng nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được. Có thể hiểu quá trình tuyển dụng bắt đầu từ khi thu hút ứng viên đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Cơ sở của tuyển dụng

Cơ sở của tuyển dụng là các yêu cầu của công việc đã được đề ra theo bản mô tả công việc và bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện. Quá trình tuyển dụng phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:

– Tuyển dụng phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực.

– Tuyển dụng được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt.

– Tuyển dụng được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc, với tổ chức.

3. Nội dung của công tác tuyển dụng nhân lực.

Hiệu quả của việc tuyển dụng trong các doanh nghiệp còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng trực giác của người làm công tác tuyển dụng. Tuy nhiên, thật khó có thể tuyển được đúng người nếu chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác. Để tuyển được đúng người cho một vị trí công việc, người sử dụng lao động cần xác định rõ mục đích của công việc, nó có vị trí như thế nào trong doanh nghiệp, và những người như thế nào thì sẽ làm việc đó tốt nhất. Sau đó người sử dụng lao động cần tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn để tuyển được người phù hợp. Quy trình tuyển dụng chỉ kết thúc khi người mới được tuyển sẵn sàng để bắt đầu công việc. Việc tuyển dụng được coi là thành công nếu người được tuyển yêu thích công việc và trở thành một thành viên tích cực và hiệu quả của doanh nghiệp.

Do đó, dưới góc độ của nhà quản lý, quá trình tuyển dụng nhân lực bao gồm:

 1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng,
 2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng
 3. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng.

Ta có thể tóm tắt quá trình tuyển dụng nhân lực theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ: Quản lý quá trình tuyển dụng nhân lực.

I. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng bao gồm

 1. Xác định người thực hiện tuyển dụng
 2. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 3. Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng
 4. Xác định nơi tuyển dụng và thời gian tuyển dụng
 5. Xác định chi phí tuyển dụng

II. Tổ chức thực hiện tuyển dụng

 1. Thu hút người xin việc
 2. Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng và phương pháp so sánh ứng viên
 3. Đánh giá và lựa chọn ứng viên
 4. Hoàn tất quá trình tuyển dụng

III. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng

“Để công tác tuyển dụng đạt được hiệu quả cao hiện nay người ta có xu hướng thành lập các trung tâm đánh giá. Đây là phương pháp tốt nhất nhằm giúp ta lựa chọn một người vào vị trí việc làm khi có một nhóm người muốn xin vào vị trí đó”. Trong quá trình đánh giá thì cần chú ý tới nội dung và các chi phí tuyển dụng.

Nếu doanh nghiệp quy định tỷ lệ sàng lọc thì cần xem xét tỷ lệ sàng lọc có hợp lý không? Tỷ lệ sàng lọc có thể là của cả quá trình tuyển dụng cũng có thể là của bước sau so với bước trước. Đây là vấn đề có ý nghĩa lớn, ảnh hưởng đến chi phí tài chính, chúng ta có thể giảm tỷ lệ này xuống ở một mức độ cho phép, song không ảnh hưởng tới chất lượng người được tuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *