Cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty

Công tác cung ứng vật tư thiết bị chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất, góp phần quyết định trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác cung ứng vật tư thiết bị đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty. Phòng Kế hoạch – Vật tư là đơn vị chủ trì trong công tác cung ứng vật tư, thiết bị; là đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy định hiện hành của EVN, EVNGENCO2.

Thời gian qua, trong công tác cung ứng vật tư thiết bị được sự phối hợp tốt giữa các đơn vị, phòng ban liên quan trong Công ty, Phòng Kế hoạch – Vật tư đã đảm bảo thời gian, tiến độ trong các công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm và tiếp nhận vật tư.  Phòng luôn đề cao nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chủ động, linh hoạt để đáp ứng kịp thời, chính xác những yêu cầu, đề xuất, đã góp phần bảo đảm công tác sửa chữa được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo nhà máy vận hành tin cậy, kinh tế.

Năm 2019, Công ty đã sẵn sàng cung ứng vật tư thiết bị đầy đủ số lượng, chất lượng để phục vụ công tác sửa chữa lớn các hạng mục thiết bị của Nhà máy Thủy điện An Khê và Nhà máy Thủy điện Ka Nak đảm bảo chất lượng, yêu cầu, tiến độ vượt kế hoạch đề ra.

Trong những năm qua, công tác cung ứng vật tư thiết bị của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn đảm bảo kịp thời, chính xác, tiết kiệm chi phí, nhờ vậy đã góp phần giúp Công ty chủ động, linh hoạt hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng mà Tổng công ty Phát điện 2 giao./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *